Behandling av samhälls- och industrislam för återanvändning

Vi berättar gärna mer

Gödsel av slam

Savaterra Oy har utvecklat ett koncept och en teknik för producering av naturlig gödsel och naturligt jordförbättringsmedel direkt från slam från den kommunala avloppsanläggningen.

Process

Processen kan utnyttja såväl aerobiskt som anaerobiskt slam. Processen formar inte slammets gödslande eller kemiska egenskaper. Slammet görs till en mikrobiologiskt säker produkt genom att från det avlägsna patogena och skadliga mikrober, virus och insekter.

Riskerar inte jordbruk och grönbyggande

Efter behandlingen är produktens mekaniska egenskaper mycket fina för användning t.ex. i trädgårdar, grönbyggande och jordbruk. Produkten har dock inga luktproblem, som är typiska för andra produktionsmodeller så som för kompostering.

Behandlinsprocess av avloppsanläggningen

Savaterra Savalan kaaviokuva
Savaterra Savalan kaaviokuva