För hantering och omvandling av förorenade jordmassor till användbara produkter

Vi berättar gärna mer

Förorenad jordmaterial rengöring

Anläggningarnas reningskapacitet är 40 – 80 t/h enligt halten skadliga ämnen i jordmaterialet. Ca 2 månader används till exempel för behandling av ett objekt på 20 000 t. Konsekvenserna för objektets verksamhet och miljö är ringa och av engångsnatur.

Skadliga ämnen till termisk behandling

Genom att reglera processfunktioner och behandlingstemperaturer kan ändamålsenliga metoder hittas för nästan alla organiska skadliga ämnen. Anläggningarna förorenar inte närmiljön och rengörningen medför inga utsläpp av skadliga ämnen i naturen, utan de förintas genom bränning.

Förorenad jord utnyttjas via vidareförädling

Det förorenade jordmaterialet renas till den nivå den kommande användningen kräver. Den vid reningen skapade produkten kan återanvändas för olika ändamål.

Den höga behandlingstemperaturen +850 – 1100 ºC förintar skadliga ämnen. Ingen efterkontroll av halten skadliga ämnen i den rengjorda produkten behövs, och ingen fara för nybildning efter några år finns. Miljöproblemet överförs inte till andra platser och blir ingen belastning för kommande generationer.

 

Process för hantering av förorenad jord och omvandling till användbar produkt

Savaterra Greefix kaaviokuva

Tillämpliga ämnen till termisk behandling

Emission Control: EU2010 level

Compound Concentration mg/m3
of combustion gas*
Total particles 10
Total organic carbon (TOC) 10
Hydrochloric acid (HCl) 10
Hydrofluoric acid (HF) 1
Sulphur dioxide (SO2) 50
Nitrogen oxides (NOx) 200
Carbon dioxide (CO2) not required
Carbon monoxide (CO) 50
Metals: Cd + Tl 0,05
Metals: Hg 0,05
Metals: Sb + As + Pb + Cr + Co+Cu+Mn+Ni+V 0,500
Dioxin/Furans (I-TEQ) 0,1 (ng/m3)

* Allowed by 2010/76/EY and 362/2003FI

What can you remediate?

Contaminant HTTD *
Semivolatiles Applies good
PAH Applies good
PCB Applies good
Pesticides/ herbicides Applies good
Volatiles (VOC) Applies good
Oil hydrocarbon Applies good (C5–C>100)
Chlorophenols (CPs) Applies good
PCDD/Fs Applies good
Syanides Applies good
Volatile metals (e.g. Hg) Applies good
Heavy metals Can be oxidized into
non-soluble form

* HTTD = High temperature thermal desoption

Fuel alternatives for TDU

LNG, LPG, NG, BG

Heavy oil, light oil

Biofuels

Recycled fuels