NATURE FRIENDLY SOLUTIONS

NATURE
FRIENDLY
SOLUTIONS

Savaterra Greenfix™
Snabbt, effektivt och slutgiltigt

Savaterra Greenfix™ Snabbt, effektivt och slutgiltigt:

Savaterra Savalan™
Behandling av samhälls- och
industrislam för återanvändning

Savaterra Savalan™
Behandling av samhälls- och
industrislam för återanvändning

Vi berättar gärna mer

Återvinning av avfall med Savaterras metoder

Savaterra – Kemin vastaanottoasema

Savaterra Oy är ett bolag inom cirkulär ekonomi, avfall är vår råvara. Med metoder utvecklade av Savaterra produceras material eller bränsle som lämpar sig för återvinning. Savaterras metoder främjar principerna för cirkulär ekonomi.

Vid rengöring av förorenad mark använder Savaterra Oy en effektiv, flyttbar termisk behandlingsanläggning (Greenfix™), vars bränsle är avfallsbaserad återvinningsolja. Metoden lämpar sig utmärkt för alla organiska skadliga ämnen såsom oljekolväten, PAH-, PCB-, PCDD/-F-föreningar, PFAS-föreningar samt hexaklorcyklohexan (HCH).

Med slambehandlingslösningarna (Savalan™) tillverkas högkvalitativa jordprodukter eller termiskt torkat material för återvinning eller förbränning.

Återvunnen olja (Savaoil™) är miljövänlig eftersom den kan ersätta jungfrulig råolja. Dessutom orsakar tillverkningen ingen betydande energiförbrukning och belastning på miljön jämfört med raffinaderierna.

 

Savaterra är en del av SavaGroup-koncernen

Ett intakt samarbete med utrustningstillverkaren, Kalottikone Oy, gör att vi alltid kan använda den nyaste tekniken inom branschen. Savaterra Oy och Kalottikone Oy hör till SavaGroup-koncernen.

SavaGroup-koncernens företag är: Savaterra, Kalottikone, Toptester, Santa’s Hotel Santa Claus, Santa’s Hotel Tunturi, Santa’s, Hostel Rudolf, Fastighetsbolaget Kalotinlinna, Fastighetsbolaget Arktinen Portti.

Miljölösningar som vi förverkligat

Miljölösningar som vi förverkligat

Mottagningsstationen i Kemi
Cellulosafabriken i Kemijärvi, 2010
Guangzhou, Kina 2016
Oljeraffinaderi i Nådendal 2003–2005
Chambly, Frankrike, 2011-2012
Uleåborg, Rusko 2016
Andra projekt
Oljehamnen i Kotka
Kursu, Finland 2013-2015
Uleåborg, Rusko 2016