NATURE FRIENDLY SOLUTIONS

NATURE
FRIENDLY
SOLUTIONS

Savaterra Greenfix™
Snabbt, effektivt och slutgiltigt

Savaterra Greenfix™ Snabbt, effektivt och slutgiltigt:

Savaterra Savalan™
Behandling av samhälls- och
industrislam för återanvändning

Savaterra Savalan™
Behandling av samhälls- och
industrislam för återanvändning

Vi berättar gärna mer

Savaterra är ett av de ledande företagen inom miljöteknologi

Savaterra – Kemin vastaanottoasema

För hantering och omvandling av förorenade jordmassor till användbara produkter

På Savaterra Greenfix™-mottagningsstationerna behandlas förorenad jord till färdiga produkter. Savaterra Savalan™-tekniken för behandling av slam har utvecklats för att kunna återanvända samhälls- och industriellt slam.

I vår verksamhet har vi till 100 % återvunnit de material som vi behandlar.

Savaterra är en del av SavaGroup-koncernen

Ett intakt samarbete med utrustningstillverkaren, Kalottikone Oy, gör att vi alltid kan använda den nyaste tekniken inom branschen. Savaterra Oy och Kalottikone Oy hör till SavaGroup-koncernen.

SavaGroup-koncernens företag är: Savaterra, Kalottikone, Toptester, Santa’s Hotel Santa Claus, Santa’s Hotel Tunturi, Santa’s, Hostel Rudolf, Fastighetsbolaget Kalotinlinna, Fastighetsbolaget Arktinen Portti.

Miljölösningar som vi förverkligat

Miljölösningar som vi förverkligat

Mottagningsstationen i Kemi
Cellulosafabriken i Kemijärvi, 2010
Guangzhou, Kina 2016
Oljeraffinaderi i Nådendal 2003–2005
Chambly, Frankrike, 2011-2012
Uleåborg, Rusko 2016
Andra projekt
Oljehamnen i Kotka
Kursu, Finland 2013-2015
Uleåborg, Rusko 2016