Jäteöljyjen puhdistus ja kierrätys Pansion laitos

Kerromme mielellämme lisää

Savaterra Pansion nestemäisten öljyjätteiden käsittelylaitos

Prosessimme erottaa tehokkaasti öljyjätteestä veden, kiintoaineen ja öljyn. Valmistettu öljy vastaa laadultaan lähinnä raskasta öljyä ja se voidaan luokitella käyttötarkoituksen perusteella joko kierrätysöljyksi tai tuoteöljyksi. Toiminnalle on myönnetty ympäristöluvan lisäksi jätteeksi luokittelun päättymistä koskeva EOW-päätös. Laitoksen toiminta edistää vahvasti kiertotalouden toteutumista ja jätteiden asianmukaista käsittelyä.

Otamme vastaan nestemäisiä öljyperäisiä jätteitä, käsittelemme ja myymme tuotteita sopimuksen mukaan.

Keräilemme öljyisiä vesiä suomalaisista satamista tai muista kohteista säiliöautokalustolla. Joustavat ja luotettavat keräilypalvelut toimivat 24 tunnin toimintavalmiudella ympäri vuoden.

Nestemäisten öljyjätteiden käsittelylaitos ja varastotilat sijaitsevat Pansiossa, Turussa lähellä satamaa.

Yritys

Olemme osa Savaterra Oy:ta, joka on perustettu 1997. Vuodesta 2015  Savaterra on kehittänyt Pansion toimintaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää palveluistamme.

Savaterra Oy – Pansion nestemäisten öljyjätteiden käsittelylaitos
Pansiontie 55, 20240 Turku

Jäteöljyjen puhdistus- ja kierrätysprosessi

Savaterra Greefix kaaviokuva

Sava-70-uusioöljyn tuotetiedot

Yksikkö
Unit
Laaturaja
Specification
min. max.
Tyypillinen arvo
Typical analysis
Määritysmenetelmä
Test method
Vesi-%
Water by distillation
p-%
w-%
2,0 < 1,0 ASTM D95
Tiheys 15°C
Density at 15 °C
kg / m3 900 950 920 ASTM D4052
Viskositeetti, 20 °C
Viskosity at 40 °C
mm2/s 55 75 60 ASTM D445
Sedimentti
Sediment by extraction
p-%
w-%
0,5 0,7 0,6 ASTM D473
Rikki
Sulphur
p-%
w-%
0,6 1,5 0,9 ASTM D4294
Tuhka
Ash
p-%
w-%
1,0 0,7 ASTM D 482
Lämpöarvo, netto
Calorific value (net)
MJ/kg 40 42 ISO 8217
Leimahduspiste
Flash point
°C 65 > 130 ASTM D93
Vanadiini
Vanadium
mg/kg 120 100 IP 501
Nikkeli
Nickel
mg /kg 50 25 IP 501
Epäorgaaninen kloridi
Inorganic Chlorides as Cl
mg/kg 20 12 IMPCA 002
Orgaaninen kloridi
Organic chlorides
ppm < 200 < 200 ASTM D7359
Kalsium
Calcium
mg/kg 1500 1200 IP 501