yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden
jatkohyödyntämiseen

Kerromme mielellämme lisää

Lannoitetta lietteestä

Savaterra Oy on kehittänyt toimintamallin ja tekniikan, jolla tuotetaan luonnollista lannoitetta ja maanparannusainetta suoraan kunnallisen jätevesilaitoksen lietteestä.

Prosessi

Sekä aerobinen, että anaerobinen liete voidaan hyödyntää prosessissa. Prosessi ei muokkaa lietteen lannoittavia tai kemiallisia ominaisuuksia. Lietteestä tehdään mikrobiologisesti turvallinen tuote poistamalla siitä patogeeniset ja haitalliset mikrobit, virukset ja hyönteiset.

Turvallisesti maanviljely- ja viherrakentamistarkoitukseen

Käsittelyn jälkeen tuotteen mekaaniset ominaisuudet ovat erittäin hyvät esimerkiksi puutarha-, viherrakennus- ja maanviljelykäyttöön. Tuotteessa ei kuitenkaan ole hajuhaittoja, jotka ovat tyypillisiä muille tuotantomalleille, kuten kompostoinnille.

Jäteveden käsittelyprosessi
orgaaniseksi maanparannustuotteeksi

Savaterra Savalan kaaviokuva
Savaterra Savalan kaaviokuva