Kemin vastaanottoasema

Kemin vastaanottoasema

Kemin vastaanottoasema

Johtopäätelmiä saastuneiden maa-ainesten termisestä käsittelystä:

 • Suuren puhdistuskapasiteetin (40–80t/h) ansiosta aikataulut ovat kohtuullisia myös isoissa projekteissa.
 • Käsitellyn maa-aineksen jälkiseurannan tarve on vähäistä.
 • Puhdistusmenetelmä mahdollistaa useiden erilaisten maa-ainestyyppien käsittelyn sekä vaihtelevat haitta-ainepitoisuudet.
 • Menetelmä soveltuu erilaisille haitta-aineille eikä ole herkkä puhdistettavan maa-aineksen kosteudelle.
 • Puhdistuslaitoksen vaatima pinta-ala on suhteellisen pieni (40×60 m)
 • Vertailtaessa kokonaiskustannuksia muihin puhdistusmenetelmiin on terminen käsittely hyvin kustannustehokas vaihtoehto.
 • Päästöjen ja massabalanssin tarkkailu on helppo toteuttaa.

Turda, Romania 2021-2022

Turda, Romania 2021-2022

Turda, Romania 2021-2022

Historiallisen kemiallisen kaatopaikan entisöinti. Pilaantuneiden maiden ja jätteiden puhdistaminen termisesti.

 • Haitta-aineet: Heksakloorisykloheksaani isomeerit (HCH)
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin 50-40000 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 38000 m3
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen alle 2 mg/kg

Maardu, Viro 2019-2020

Maardu, Viro 2019-2020

Maardu, Viro 2019-2020

Jäteasemalle vastaanotettujen pilaantuneiden maiden ja jätteiden puhdistaminen termisesti.

 • Haitta-aineet: Öljyhiilivedyt
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin öljyhiilivedyt 50000 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 52000 m3
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen öljyhiilivedyt alle 100 mg/kg

Guangzhou, Kiina 2016

Guangzhou, Kiina 2016

Guangzhou, Kiina 2016

Vanhan terästehtaan pilaantuneen maa-aineksen puhdistaminen termisesti.

 • Haitta-aineet: PAH EPA 16
 • Pitoisuudet: keskimäärin PAH EPA 57–2027 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 45 000 t
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin PAH 0.63–5mg/kg

Salla, Kursu 2013–2015

Salla, Kursu 2013–2015

Salla, Kursu 2013–2015

Vanhan saha-alueen puhdistaminen termisesti

 • Haitta-aineet: Dioksiinit ja furaanit, öljyhiilivedyt, kloorifenolit
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin dioksiinit ja furaanit 170000 ng/kg, öljyhiilivedyt 2000–30000 mg/kg, kloorifenolit 100–1000mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 5 500 t
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin dioksiinit ja furaanit 50 ng/kg, öljyhiilivedyt 50 mg/kg, kloorifenolit 40 mg/kg

Chambly, Ranska 2011–2012

Chambly, Ranska 2011–2012

Chambly, Ranska 2011–2012

Vanhan tehdasalueen puhdistaminen termisesti.

 • Haitta-aineet: öljyhiilivedyt ja PAH, öljy
 • Pitoisuudet: keskimäärin öljyhiilivedyt ja PAH 30000 mg/kg, öljyt 20000 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 60 000 t
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin öljyhiilivedyt ja PAH 50mg/kg, öljyt 2500mg/kg

Oulu, Rusko 2016

Oulu, Rusko 2016

Oulu, Rusko 2016

Jäteasemalle vastaanotettujen pilaantuneiden maiden puhdistaminen termisesti.

 • Haitta-aineet: Öljyhiilivedyt ja PAH
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin öljyhiilivedyt 50000 mg/kg, PAH 3000 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 60 000 t
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin öljyhiilivedyt 50 mg/kg, PAH 30 mg/kg

Kemijärven sellutehdas 2010

Kemijärven sellutehdas

Stora Enso Oyj, Kemijärven sellutehdas

Toiminnan lopettanut selluloosatehdas: kaivutyöt, seulonta ja puhdistaminen termisesti. Vuonna 2010 Savaterra Oy vastasi tehdasalueella havaittujen pilaantuneiden maiden ja vesien käsittelystä. Maaperässä ja pohjavesissä havaittiin kohonneita pitoisuuksia etenkin öljyjen ja VOC-yhdisteiden osalla.

Kuljetuskustannusten ja luonnon materiaalien säästämiseksi Savaterra Oy:n terminen asema siirrettiin tehdasalueelle ja kaikki kohteet kunnostettiin yhden kesän aikana. Savaterra Oy vastasi kohteessa tarvittavista maarakennustöistä, pilaantuneiden maiden termisestä käsittelystä ja pohjavesien keräily- ja käsittelyjärjestelmän toteutuksesta.

Pilaantuneita maita puhdistettiin yhteensä 50600 tonnia ja työhön kului aikaa noin 4 kuukautta. Termisen käsittelyn jälkeen pitoisuudet alittivat asetuksen (Vna 214/2007) alemmat ohjearvot.

Tilaajan kannalta valitun menetelmän etuina olivat kunnostukseen tarvittava lyhyt aika ja varma puhdistustulos.

 • Haitta-aineet: Öljyhiilivedyt ja VOC
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin öljyt 500–30000 mg/kg, VOC 500–30000 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 50600 t
 • Projektin kesto: Lokakuu 2003 – Elokuu 2006. Talven ajan puhdistusasema oli suljettuna (4 kuukautta vuodesta).
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin öljyt 50 mg/kg, VOC 50 mg/kg

Kotkan öljysatama 2003–2006

Kotkan öljysatama

Kotkan öljysatama

Greenfixin Kotkan vanhan Puistolannimen öljysataman puhdistustyö: rakennusten purku, murskaus, puhdistaminen termisesti. Kaivutyöt tehty meren rannalla.

 • Haitta-aineet: öljy, liuotinaineet, lyijy
 • Pitoisuudet: keskimäärin öljyt 4000mg/kg VOC mg/kg 200-300mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 100 000 t
 • Projektin kesto: Lokakuu 2003 – Elokuu 2006. Talven ajan puhdistusasema oli suljettuna (4 kuukautta vuodesta).
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin 128 mg/kg
 • Käsitelty maa-aines jatkokäytettiin alueen maanrakennustöihin. Maanparannustöiden jälkeen alue toimii nykyään suosittuna puistona.

Naantalin öljyjalostamo 2003–2005

Naantalin öljynjalostamo

 

Naantalin öljynjalostamo

Greenfixin Naantalin öljynjalostamon puhdistustyöt

 • Haitta-aineet: öljy ja PAH-yhdisteet
 • Pitoisuudet: keskimäärin 70 000 mg/kg, enimmillään 200 000 mg/kg ja PAH 142 mg/kg
 • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 175 000 t
 • Projektin kesto: okakuu 2003 – elokuu 2006 (kolme vuotta). Talven ajan puhdistusasema oli suljettuna (4 kuukautta vuodesta).
 • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin 470 mg/kg
 • Käsitelty maa-aines jatkokäytettiin alueen maanrakennustöihin.

Muut Projektit

Saastuneen maa-aineksen on-site projektit

Saastuneen maa-aineksen on-site projektit

Pornainen, 2000-2002

 • Useita pieniä kohteita: Puhdistaminen termisesti.
 • Öljyhiilivedyt
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin 7000mg/kg
 • Käsitelty määrä 20000t
 • Loppupitoisuus keskimäärin 300mg/kg

Maarianhamina, 2002

 • Maarianhaminan vanha satama: rakennusten purku, murskaus, puhdistaminen termisesti. Kaivutyöt tehty meren rannalla.
 • Öljyhiilivedyt
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin 10000mg/kg
 • Käsitelty määrä 8000t
 • Loppupitoisuus keskimäärin 100 mg/kg

Kotka, 2003-2004

 • Puistolaniemen vanha öljysatama: rakennusten purku, murskaus, puhdistaminen termisesti. Kaivutyöt tehty meren rannalla.
 • Öljyhiilivedyt ja VOC
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin öljyt 4000mg/kg VOC mg/kg 200-300mg/kg
 • Käsitelty määrä 80000t
 • Loppupitoisuus keskimäärin 150 mg/kg öljy ja VOC 10 mg/kg

Elverum, Norja, 2005-2006

 • Vanha kyllästämö: kaivutyöt, murskaus ja puhdistaminen termisesti.
 • Öljyhiilivedyt ja PAH
 • Lähtöpitoisuus keskimäärin 8575mg/kg öljy ja 2202mg/kg PAH
 • Käsitelty määrä 18000t
 • Loppupitoisuus keskimäärin 35mg/kg öljy ja 3mg/kg PAH

Saastuneen maa-aineksen off-site projektit

Saastuneen maa-aineksen off-site projektit

Koivissilta, Vihti, 2004-2008

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelty määrä vuodessa n. 20000t
 • Puhdistettu kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Rantasalmi, 2003 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsiteltävä määrä vuodessa n. 20000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Kemi, 2003 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelteltävä määrä vuodessa n. 100000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Pateniemi, 2011

 • Entinen sahalaitos: puhdistaminen termisesti Kemin vastaanottoasemalla
 • Dioksiinit ja furaanit, kloorifenolit
 • Lähtöpitoisuus: dioksiinit ja furaanit max >2 000 000 ng/kg, kloorifenolit 1000mg/kg
 • Käsitelty määrä 15 000t
 • Loppupitoisuus dioksiinit ja furaanit max  >1000mg/kg, kloorifenolit 40mg/kg

 

Lietteenkäsittelyn projektit

Lietteenkäsittelyn projektit lannoitelain mukaiseksi tuotteeksi

Sipoo, 2008-2012

 • Anaerobisen yhdyskuntalietteen käsittely lannoitelain EU-2007 mukaiseksi maanparanusaineeksi
 • Lietteen käsittely lainnoitelain mukaiseksi tuotteeksi: mikrobiologia ja kem.&fys. omainaisuudet
 • Käsitelty määrä 70000t vuodessa
 • Lannoitelain 2007 mukainen tuote

Vaasa, 2007

 • Anaerobisen biojätelietteen käsittely lannoitelain EU-2007 mukaiseksi maanparanusaineeksi
 • Lietteen käsittely lainnoitelain mukaiseksi tuotteeksi: mikrobiologia ja kem.&fys. omainaisuudet
 • Käsitelty määrä 10000t
 • Lannoitelain 2007 mukainen tuote