Saastuneiden maa-ainesten
käsittelyyn ja tuotteistamiseen

Kerromme mielellämme lisää

Saastuneen maan puhdistus

Laitteistojen puhdistuskapasiteetti on 40–80 t/h, maa-ainesten ja haitta-aineiden laadusta sekä haitta-ainepitoisuuksista riippuen. Esimerkiksi 20 000 t kohteen käsittely kestää noin 2 kuukautta. Häiriöt kohteen toiminnalle ovat vähäisiä ja kertaluonteisia.

Haitta-aineet termiseen käsittelyyn

Prosessin toimintoja ja polttolämpötiloja säätämällä voidaan lähes kaikki haitta-aineet käsitellä. Termiseen käsittelyyn soveltuvia haitta-aineita ovat: mineraaliöljyt, liuottimet, voc-yhdisteet, kloorifenolit, pah-yhdisteet, torjunta-aineet, dioksiinit, PCB sekä furaanit. Palamattomat haitta-aineet, kuten raskasmetallit sitoutetaan maaperään stabiloinnilla polton jälkeen.

Pilaantunut maa-aines hyödynnetään jatkojalostamalla

Laitteistot eivät saastuta ympäristöään tai päästä puhdistuksessa irtoavia haitta-aineita luontoon, vaan hävittävät ne polttamalla. Pilaantunut maa-aines puhdistetaan tulevaan käyttötarkoitukseen, esim. viherrakentamiseen sopivaksi.

Korkeat +850–1100 °C polttolämpötilat tuhoavat haitta-aineet lopullisesti. Käsitellyn tuotteen haitta-ainepitoisuuksien jälkiseurantaa ei tarvita. Käsittely vapauttaa alueen haltijan tulevaisuuteen liittyvistä vastuista lopullisesti. Ympäristöongelmaa ei siirretä muille alueille tai tulevien sukupolvien rasitteeksi.

Saastuneiden maa-ainesten
käsittely- ja tuotteistusprosessi

Savaterra Greefix kaaviokuva

Termiseen käsittelyyn
soveltuvat kemikaalit

Emission Control: EU2010 level

Compound Concentration mg/m3
of combustion gas*
Total particles 10
Total organic carbon (TOC) 10
Hydrochloric acid (HCl) 10
Hydrofluoric acid (HF) 1
Sulphur dioxide (SO2) 50
Nitrogen oxides (NOx) 200
Carbon dioxide (CO2) not required
Carbon monoxide (CO) 50
Metals: Cd + Tl 0,05
Metals: Hg 0,05
Metals: Sb + As + Pb + Cr + Co+Cu+Mn+Ni+V 0,500
Dioxin/Furans (I-TEQ) 0,1 (ng/m3)

* Allowed by 2010/76/EY and 362/2003FI

What can you remediate?

Contaminant HTTD *
Semivolatiles Applies good
PAH Applies good
PCB Applies good
Pesticides/ herbicides Applies good
Volatiles (VOC) Applies good
Oil hydrocarbon Applies good (C5–C>100)
Chlorophenols (CPs) Applies good
PCDD/Fs Applies good
Syanides Applies good
Volatile metals (e.g. Hg) Applies good
Heavy metals Can be oxidized into
non-soluble form

* HTTD = High temperature thermal desoption

Fuel alternatives for TDU

LNG, LPG, NG, BG

Heavy oil, light oil

Biofuels

Recycled fuels