Saastuneiden maa-ainesten
käsittelyyn ja tuotteistamiseen

Saastuneiden maa-ainesten
käsittelyyn ja tuotteistamiseen

Kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää

Saastuneen maan puhdistus

Savaterra – Kemin vastaanottoasema

Laitteistojen puhdistuskapasiteetti on 40–80 t/h, maa-ainesten ja haitta-aineiden laadusta sekä haitta-ainepitoisuuksista riippuen. Esimerkiksi 20 000 t kohteen käsittely kestää noin 2 kuukautta. Häiriöt kohteen toiminnalle ovat vähäisiä ja kertaluonteisia.

Haitta-aineet termiseen käsittelyyn

Prosessin toimintoja ja polttolämpötiloja säätämällä voidaan lähes kaikki haitta-aineet käsitellä. Termiseen käsittelyyn soveltuvia haitta-aineita ovat: mineraaliöljyt, liuottimet, voc-yhdisteet, kloorifenolit, pah-yhdisteet, torjunta-aineet, dioksiinit, PCB sekä furaanit. Palamattomat haitta-aineet, kuten raskasmetallit sitoutetaan maaperään stabiloinnilla polton jälkeen.

Pilaantunut maa-aines hyödynnetään jatkojalostamalla

Laitteistot eivät saastuta ympäristöään tai päästä puhdistuksessa irtoavia haitta-aineita luontoon, vaan hävittävät ne polttamalla. Pilaantunut maa-aines puhdistetaan tulevaan käyttötarkoitukseen, esim. viherrakentamiseen sopivaksi.

Korkeat +850–1100 °C polttolämpötilat tuhoavat haitta-aineet lopullisesti. Käsitellyn tuotteen haitta-ainepitoisuuksien jälkiseurantaa ei tarvita. Käsittely vapauttaa alueen haltijan tulevaisuuteen liittyvistä vastuista lopullisesti. Ympäristöongelmaa ei siirretä muille alueille tai tulevien sukupolvien rasitteeksi.

Saastuneiden maa-ainesten käsittely-
ja tuotteistusprosessi

                  
SG2