LUONTOYSTÄVÄLLISET
SAVATERRA
-YMPÄRISTÖRATKAISUT

LUONTO-
YSTÄVÄLLISET
SAVATERRA
-YMPÄRISTÖ-
RATKAISUT

Savaterra Greenfix™ –ratkaisut saastuneiden maa-ainesten käsittelyyn ja tuotteistamiseen:

Savaterra Savalan™ –ratkaisut yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden jatkohyödyntämiseen:

Savaterra SavaOil™ –ratkaisut Jäteöljyjen puhdistuksen ja kierrätykseen

Kerromme mielellämme lisää

Jätteet hyötykäyttöön Savaterran menetelmillä

 

Savaterra – Kemin vastaanottoasema

Savaterra Oy on kiertotalousyhtiö, jäte on meidän raaka-aine. Savaterran kehittämillä menetelmillä jätteistä valmistetaan hyötykäyttöön soveltuvaa materiaalia tai polttoainetta. Savaterran käyttämät menetelmät edistävät kiertotalouden periaatteita.

Pilaantuneiden maiden puhdistuksessa Savaterra Oy käyttää tehokasta siirrettävää termistä käsittelylaitosta Greenfix™​, jonka polttoaine on jäteperäistä kierrätysöljyä. Menetelmä soveltuu erinomaisesti kaikille orgaanisille haitta-aineille kuten mm. öljyhiilivedyt, PAH, PCB, PCDD/-F yhdisteet, PFAS-yhdisteet sekä heksakloorisykloheksaani (HCH).

Lietteenkäsittelyratkaisuilla Savalan™ valmistetaan korkealaatuisia multatuotteita tai termisesti kuivattua materiaalia hyötykäyttöön tai poltettavaksi.

Kierrätysöljyn käyttö SavaOil™ on ympäristöystävällistä, koska sillä voidaan korvata neitseellistä raakaöljyä. Lisäksi valmistaminen ei aiheuta jalostamoihin verrattuna merkittävää energiakulutusta ja kuormituksia ympäristöön.

 

Savaterra on osa SavaGroup-konsernia

Saumaton yhteistyö laitteistojen valmistajan, Kalottikone Oy:n kanssa takaa sen, että käytössämme on aina alan uusin tekniikka. Savaterra Oy ja Kalottikone Oy kuuluvat Sava-Group -konserniin. Muut konsernin yritykset ovat: Savaterra, Kalottikone, Toptester, Santa’s Hotel Santa Claus, Santa’s Hotel Tunturi, Santa’s Hostel Rudolf, Kiinteistöyhtiö Kalotinlinna ja Kiinteistöyhtiö Arktinen Portti.

Toteuttamiamme ympäristöratkaisuja

Toteuttamiamme ympäristöratkaisuja

Kemin vastaanottoasema
Rusko, Oulu 2016
Kemijärven sellutehdas 2010
Maardu, Viro 2019-2020
Salla, Kursu 2013–2015
Naantalin öljynjalostamo 2003–2006
Muut projektit / on-site, off-site, lietteenkäsittely
Guangzhou, Kiina 2016
SNFC, Chambly, Ranska 2011–2012
Kotkan öljysatama 2003–2006