LUONTOYSTÄVÄLLISET
SAVATERRA
-YMPÄRISTÖRATKAISUT

LUONTO-
YSTÄVÄLLISET
SAVATERRA
-YMPÄRISTÖ-
RATKAISUT

Savaterra Greenfix™–ratkaisut
saastuneiden maa-ainesten
käsittelyyn ja tuotteistamiseen:

Savaterra Greenfix™–ratkaisut
saastuneiden maa-ainesten
käsittelyyn ja tuotteistamiseen:

Savaterra Savalan™–ratkaisut
yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden
jatkohyödyntämiseen:

Savaterra Savalan™– ratkaisut
yhdyskunta- ja teollisuuslietteiden
jatkohyödyntämiseen:

Kerromme mielellämme lisää

Kerromme mielellämme lisää

Savaterra on johtavia
ympäristöteknologian yrityksiä

Savaterra – Kemin vastaanottoasema

Saastuneet maa-ainekset ja lietteet jatkokäyttöön Savaterran menetelmillä

Savaterra käyttää huomispäivän menetelmiä poistamaan entiset ja mahdolliset tulevaisuuden ongelmat, lopullisesti ja kokonaistaloudellisesti. Savaterra Greenfix™-vastaanotto-
asemilla
käsitellään ja tuotteistetaan saastuneita maa-aineksia. Savaterra Savalan™-lietteidenkäsittelytekniikka on kehittämämme tekniikka, jonka avulla yhdyskunta- ja teollisuuslietteet voidaan jatkohyödyntää.

Käsittelemämme materiaalit on kierrätetty toimintamme alusta asti 100 %:sti.

Savaterra on osa SavaGroup-konsernia

Saumaton yhteistyö laitteistojen valmistajan, Kalottikone Oy:n kanssa takaa sen, että käytössämme on aina alan uusin tekniikka. Savaterra Oy ja Kalottikone Oy kuuluvat Sava-Group -konserniin. Muut konsernin yritykset ovat: Savaterra, Kalottikone, Toptester, Santa’s Hotel Santa Claus, Santa’s Hotel Tunturi, Santa’s Hostel Rudolf, Kiinteistöyhtiö Kalotinlinna ja Kiinteistöyhtiö Arktinen Portti.

Lue tuoreimmat uutisemme.

Toteuttamiamme ympäristöratkaisuja

Toteuttamiamme ympäristöratkaisuja

                  
SG2